_WYDANE GRY


_W TRAKCIE PRODUKCJI

_KARIERA

Szukasz pracy w GameDev? A może po prostu jesteś graczem i uwielbiasz rozmawiać z ludźmi? Sprawdź nasze oferty pracy! 

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-797) przy ul. Powązkowskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000707300, REGON: 368897485, NIP: 5272829488, o kapitale zakładowym w wysokości 562 770,00 zł (opłaconym w całości).

Wyślij nam wiadomość    DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

    Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać stałe aktualizacje i nagrody!