KONTAKT

Adres

Powązkowska 15
01-797 Warszawa

E-mail

contact@gamingfactory.pl

Napisz do NAS    GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-797) przy ul. Powązkowskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000707300, REGON: 368897485, NIP: 5272829488, o kapitale zakładowym w wysokości 607 770,00 zł (opłaconym w całości).