Aktualności

Strona główna/Aktualności
29 12. 2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

2020-12-29T17:23:25+01:0029 grudnia. 2020|

Zarząd Gaming Factory S.A. ("Spółka") informuje o powzięciu w dniu 29.12.2020 roku informacji o dokonaniu w tym samym dniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Go to Top