ZARZĄD

Współzałożyciel i główny akcjonariusz Gaming Factory S.A. Przez wiele lat związany z branżą finansową, pracował na stanowiskach analitycznych w domach maklerskich. Doświadczenie w branży gamingowej zdobywał w między innymi w Art Games Studio czy Asmodev.

Odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie zespołów deweloperskich, dystrybucję i marketing gier.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W Gaming Factory S.A. odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych projektów gamingowych, nadzór, marketing i dystrybucję gier na konsole. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w kilku podmiotach z branży gamedev, m. in. Big Flat Potato, Falcon games S.A., Polyslash, Blue Fox S.A, Asmodev S.A.
Prezes spółki Black Rose Projects, obecnie jednej z największych spółek portujących gry na konsole Nintendo, Microsoft i Sony w Polsce.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania.

RADA NADZORCZA

W latach 2011–2017 Członek Zarządu odpowiedzialny za Inwestycje i Rozwój Produktów, w 2005-2011 Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w KBC TFI S.A.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2001 r. jako analityk papierów wartościowych w Grupie Warta.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w wielu jego aspektach: analiza makroekonomiczna, kredytowa, selekcja spółek, tworzenie i zarządzanie procesem inwestycyjnym, przygotowanie i komercjalizacja nowych produktów inwestycyjnych, inwestycje typu private equity i venture capital.

Współpracuje z Fundacją Zygmunta Zaleskiego i podmiotami stowarzyszonymi w zakresie inwestycji typu private equity i venture capital. Jest również aniołem biznesu w projektach gamingowych i biotechnologicznych oraz członkiem Rady Nadzorczej w Advanced Protection Systems. Prowadzi również wykłady na podyplomowych studiach Bankowości Inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej.

Absolwent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych oraz studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jarosław Antonik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Jarosław Antonik wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Makler giełdowy (numer licencji 112), ekonomista. Działa na rynku kapitałowym od pierwszej sesji giełdowej 16 kwietnia 1991 r. Współzakładał Biura Maklerskie BPH i WBK. Pracował w kilku biurach maklerskich polskich i zagranicznych. W pierwszej fazie rozwoju rynku prowadził ożywioną działalność publicystyczną propagując zagadnienia związane z giełdą papierów wartościowych publikując komentarze w kilku pismach, radiu, TV, serwisach prasowych. Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych Berling, Comp, Elzab, a wcześniej Relpol, Admiral Boats, Plastbox, MNI, Plasma System.

Absolwent wydziałów Finanse i Statystyka oraz Ekonomiczno-Społecznego na SGH.

Kajetan Wojnicz wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Prezes i współwłaściciel Games Incubator Sp. z o.o. z grupy PlayWay S.A., zarządza PlayWay School.
Współwłaściciel i Prezes BC&Law – globalnej firmy doradczej zrzeszającej przeszło 70 kancelarii prawnych dedykowanych do obsługi obszaru technologii blockchain. Twórca działu blockchain i nowych technologii oraz Partner w KG Legal Kijewski i Graś.

Od 2010 r. jest doradcą i aktywnym promotorem w obszarze technologii blockchain i cyfrowych walut. Jest m.in. współtwórcą Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii (igbint.pl) oraz arbitrem w sądzie arbitrażowym ds. blockchain. Jest również członkiem grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, ukończył jednocześnie Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Obecnie jest doktorantem SGH w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw.

Marek Parzyński spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą TANIEGRY.PL, w ramach której do jego obowiązków należy m.in.: dobór asortymentu do oferty składającej się z kilku tysięcy gier komputerowych, ustalane polityki cenowej opierającej się na bardzo zróżnicowanej marży, budowanie strategicznych relacji z kluczowymi klientami i dostawcami, budowanie marki oraz wizerunku firmy na rynku i wdrażanie innowacji usprawniających pracę firmy. Obecnie zajmuje stanowisko Prezes Zarządu w spółce Black Mirror Sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej między innymi w spółkach PlayWay S.A., Duality S.A., Art Games Studio S.A., Pentacle S.A., Polyslash S.A., Creativeforge Games S.A., Games Operators S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku ekonomia, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym.

Grzegorz Czarnecki spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Grzegorz Czarnecki wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych oraz obsługą prawną emitentów akcji oraz obligacji korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami ubiegającymi się o wejście na giełdę NewConnect.

Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek gamingowych notowanych na NewConnect – Sonka S.A. oraz Falcon Games S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia magisterskie na kierunku prawo. Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Bartosz Krusik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.