ZARZĄD

Współzałożyciel i główny akcjonariusz Gaming Factory S.A. Przez wiele lat związany z branżą finansową, pracował na stanowiskach analitycznych w domach maklerskich. Doświadczenie w branży gamingowej zdobywał w między innymi w Art Games Studio czy Asmodev.

Odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie zespołów deweloperskich, dystrybucję i marketing gier.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W Gaming Factory S.A. odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych projektów gamingowych, nadzór, marketing i dystrybucję gier na konsole. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w kilku podmiotach z branży gamedev, m. in. Big Flat Potato, Falcon games S.A., Polyslash, Blue Fox S.A, Asmodev S.A.
Prezes spółki Black Rose Projects, obecnie jednej z największych spółek portujących gry na konsole Nintendo, Microsoft i Sony w Polsce.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania.

RADA NADZORCZA

W latach 2011–2017 Członek Zarządu odpowiedzialny za Inwestycje i Rozwój Produktów, w 2005-2011 Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w KBC TFI S.A.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2001 r. jako analityk papierów wartościowych w Grupie Warta.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w wielu jego aspektach: analiza makroekonomiczna, kredytowa, selekcja spółek, tworzenie i zarządzanie procesem inwestycyjnym, przygotowanie i komercjalizacja nowych produktów inwestycyjnych, inwestycje typu private equity i venture capital.

Współpracuje z Fundacją Zygmunta Zaleskiego i podmiotami stowarzyszonymi w zakresie inwestycji typu private equity i venture capital. Jest również aniołem biznesu w projektach gamingowych i biotechnologicznych oraz członkiem Rady Nadzorczej w Advanced Protection Systems. Prowadzi również wykłady na podyplomowych studiach Bankowości Inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej.

Absolwent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych oraz studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jarosław Antonik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Jarosław Antonik wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Makler giełdowy (numer licencji 112), ekonomista. Działa na rynku kapitałowym od pierwszej sesji giełdowej 16 kwietnia 1991 r. Współzakładał Biura Maklerskie BPH i WBK. Pracował w kilku biurach maklerskich polskich i zagranicznych. W pierwszej fazie rozwoju rynku prowadził ożywioną działalność publicystyczną propagując zagadnienia związane z giełdą papierów wartościowych publikując komentarze w kilku pismach, radiu, TV, serwisach prasowych. Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych Berling, Comp, Elzab, a wcześniej Relpol, Admiral Boats, Plastbox, MNI, Plasma System.

Absolwent wydziałów Finanse i Statystyka oraz Ekonomiczno-Społecznego na SGH.

Kajetan Wojnicz wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych oraz obsługą prawną emitentów akcji oraz obligacji korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami ubiegającymi się o wejście na giełdę NewConnect.

Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek gamingowych notowanych na NewConnect – Sonka S.A. oraz Falcon Games S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia magisterskie na kierunku prawo. Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Bartosz Krusik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji w organach spółek prawa handlowego. W okresie 6 X 2016 – 19 XI 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WestSideCapital Sp. z o.o. Zdobywał również doświadczenie w branży gamingowej sprawując rolę członka Rad Nadzorczych m.in w
spółkach Ultimate Games S.A. i Art. Games Studio S.A. W okresie XI 2018 – III 2020 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta
Pułtusk.  Członek Środowiskowej Rady Konsultacyjnej oraz Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Manager Games S.A.
Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku stosunki międzynarodowe w specjalności polityka europejska, ukończone na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Tomasz Sobiecki spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Z rynkami finansowymi i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest związany prywatnie od 2007 r., a zawodowo od 2010 r. Doświadczenie w branży inwestycyjnej zdobywał dzięki pracy w domach maklerskich. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję analityka rynków finansowych w Domu Maklerskim X-Trade Brokers. Od roku 2014 do 2016 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz w Domu Maklerskim HFT Brokers, a od 2019 r. jest Głównym Analitykiem w międzynarodowej firmie Conotoxia Ltd.
Prowadzi własną firmę.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, otrzymał tytuł magistra ekonomii..

Daniel Kostecki spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.