Celem Spółki jest zrównoważony rozwój oparty o wydawanie znaczącej ilości gier nisko i średnio-budżetowych w wersjach na PC i konsole. Gaming Factory zamierza wydawać około 10 produkcji własnych rocznie, a także portować 20-30 gier na konsole rocznie we współpracy ze spółką zależną Black Rose Projects.

Spółka zamierza produkować gry o zróżnicowanej tematyce, skierowane do szerokiego grona graczy. W produkcji znajdują się między innymi symulatory, horrory, builder-y, FPS-y czy gry typu tycoon. Na obecnym etapie rozwoju Gaming Factory chce zbudować swoją pozycję na rynku gamingowym i zdobyć bazę wiernych odbiorców swoich produkcji. Spółka zakłada, że wśród produkowanych gier, znajdą się tytuły, które okażą się znaczącym sukcesem sprzedażowym, co pozwoli na rozwój danych licencji.

Celem Gaming Factory jest systematyczne zwiększanie jakości produkowanych tytułów i produkcja 2-3 gier o budżecie wyższym niż dla pozostałych projektów. Naszą misją pozostanie jednak wspieranie niewielkich i niezależnych zespołów deweloperskich, dlatego systematycznie rozwijamy własny dział wydawniczy.

Celem finansowym dla Spółki jest systematyczne zwiększanie przychodów i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej, pozwalającej na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.