Gaming Factory produkuje i wydaje gry na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń strategii działania spółki jest m.in. wydawanie nisko i średnio-budżetowych gier, w tym poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym oraz zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów, w oparciu o rozwijany dział marketingu. Studio tworzy i wydaje symulatory, gry przygodowe, gry akcji oraz tycoon.

W dwa lata spółka nawiązała relacje z ponad 25 zespołami deweloperskimi oraz osobami fizycznymi, obecnie pracującymi nad kilkudziesięcioma tytułami. Strategia Gaming Factory zakłada systematyczne zwiększanie bazy odbiorców dla wydawanych gier oraz nawiązywanie współpracy z  nowymi zespołami progamistycznymi.