9 04. 2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał

2021-04-09T15:29:25+02:009 kwietnia. 2021|

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał załącznik nr 1 - Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Gaming Factory załącznik nr 2 - Projekty uchwał_ZWZ_Gaming Factory załącznik nr 3 - Gaming Factory Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2020 załącznik nr 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2020 Załącznik nr 5- Raport biegłego rewidenta

Przejdź do góry