Raporty Półroczne i Roczne

DataNumer DokumentuNazwaRoczniktags_hfilter
03/30/2021BSSF/2020
03/30/2021BSF/2020

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

12/14/2020Q2A/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA SKORYGOWANY

09/30/2020Q2/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA