Raport okresowy Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za I kwartał 2020 roku

Gaming_Factory_SSF_IQ_2020

Q12020_dodatkowe informacje do raportu kwartalnego