Raporty ESPI

DataNumer DokumentuNazwaRocznikwpdfcategory_hfiltertags_hfilter
12/02/202026/2020

Podpisanie umowy na pełną produkcję gry Roman Legionary

10/26/202025/2020

Ustalenie daty premiery gry Bouncy Bob 2 na Xbox One

10/19/202024/2020

Zawiązanie istotnej spółki zależnej – Vision Edge Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

10/15/202023/2020

Ustalenie daty premiery gry Pangeon na Xbox One

10/15/202022/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factrory S.A. w dniu 15 października 2020 roku

10/15/202021/2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory SA

10/15/202020/2020

Treść uchwał NWZ Gaming Factory SA z dnia 15.10.2020

10/14/202019/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

10/12/202018/2020

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 października 2020 r.

10/12/202017/2020

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

09/17/202016/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.

09/10/202015/2020

Ustalenie daty premiery Commander 85

08/27/202014/2020

Zawarcie umowy na wykonanie Pizza Simulator w wersji na PC

08/13/202013/2020

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Black Rose Projects Sp. z o.o.

08/03/202012/2020

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Live Motion Games

07/31/202011/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

07/22/202010/2020

Zakończenie subskrypcji akcji E i sprzedaży akcji serii B

07/21/20209/2020

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie akcji spółki

07/21/20208/2020

Wprowadzenie do obrotu z dniem 23.07.2020 r. papierów wartościowych Spółki

07/20/20207/2020

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie praw do akcji

07/19/20206/2020

Dopuszczenie do obrotu akcji i praw do akcji Spółki

07/17/20205/2020

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych Spółki w KDPW

07/14/20204/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

07/14/20203/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

08/19/20202/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

07/14/20201/2020

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI