Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Mateusz Adamkiewicz 1 588 460 35,30%
Mateusz Pastewka 1 568 201 34,85%
Pozostali 1 343 339 29,85%
Razem 4 500 000 100,00%

Spółka czeka na rejestrację w KRS 1 100 000 akcji serii E, które nie są uwzględnione w przedstawionej tabeli

Struktura akcjonariatu (%)