Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Mateusz Adamkiewicz 1 588 460 28,37%
Mateusz Pastewka 1 568 201 28,00%
Pozostali 1 343 339 43,63%
Razem 5 600 000 100,00%

Struktura akcjonariatu (%)