Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Mateusz Adamkiewicz 1 594 460 28,47%
Mateusz Pastewka 1 568 201 28,00%
Pozostali 2 437 339 43,53%
Razem 5 600 000 100,00%

Struktura akcjonariatu (%)