Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Mateusz Adamkiewicz 1 596 460 28,51%
Mateusz Pastewka 1 568 201 28,00%
Pozostali 2 435 339 43,49%
Razem 5 600 000 100,00%

Struktura akcjonariatu (%)